eXTReMe Tracker
IKU  WORLD  MAGAZIN
      

 

  iku magazin facebook oldala iku magazin twitter oldala

 

 

   

 

    KULTIKUS

ABLAK ELGONDOLKODTATÓ ALAMIZSNA

ABORTUSZ

 

Az RU-486 abortusztabletta

 

Az RU-486 méreg.

Akkor öli meg

a magzatgyermeket,

amikor már dobog a szíve.

Eddig 11 terhes haláláról tudunk.

Ki következik?  

 

Az RU-486 (Mifepristone vagy Mifeprex) olyan méreg, amely meggátolja a megfogant emberi élet táplálásához szükséges hormon, a progeszteron  termelődését. Legalább két héttel korábban az orvosi kifejezéssel embriónak nevezett magzatkorú gyermek már beágyazódott az anyaméh táplálékkal szolgáló falába. Akkora, mint egy szőlőszem.

- Ekkora vagyok!

Ha a szőlő szárát összecsípve megakadályozzák, hogy a gyökerek és indák felől érkező tápanyag eljusson a fürtbe, akkor a szőlőszem elfonnyad és lehull.

/Teljes szöveg itt./ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tóth-Máthé Miklós:Mi lett volna ha...?

A kereskedő felesége reggeli áhítatra indult a templomba. Ahogy kilépett a kapun, megbotlott egy kőben és teljes hosszában elvágódott. Várandós volt, terhességének harmadik hónapjában.
Sikoltására kiszaladtak a cselédek, felemelték az úrnőt, bevitték és lefektették.
- Hívjátok az uramat... - suttogta az asszony, de alig mozdultak a szolgálók, már sietve jött a házigazda is. Leült az ágyra, megsimogatta az asszony lecsüngő kezét.
- Doktort! - parancsolta a tétován ott ácsorgó cselédeknek, aztán a feleségére tekintve ezt mondta: - Nincs semmi baj, kedves...
Amikor az öreg doktor megérkezett, a kereskedő kiment a szobából és a kapu előtt megkereste azt a vétkes követ. Nekigyürkőzött, kicibálta a helyéről, aztán teljes erejéből az utca kövezetéhez vágta. Szikrázva pattant apró darabokra.
- Átkozott - lihegte a kereskedő -, és éppen az én kapum előtt... Kit okoljak érte?! Kit?!
Erőtlennek érezte magát, idegesnek, alig várta, hogy az orvos befejezze a mustrát. Legszívesebben berohant volna a házba, hogy minél előbb megtudjon mindent. Óráknak tűnő percek vánszorogtak ezalatt.
- Minden lehetséges - jelentette ki a doktor a vizsgálat után. - Világra hozhat egészséges gyermeket is, de éppenúgy esendően nyomorultat. Vagy akár halottat. Bízzunk Istenben, uram.
- Nem akarok nyomorékot! - kiáltotta a kereskedő. - Bizonyosságot szeretnék, tudni kívánom a valót!

/Teljes szöveg itt./

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

xxx

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                ÉRTELMES VILÁG                    IKU MAGAZIN