eXTReMe Tracker
IKU  WORLD  MAGAZIN
      

 

  iku magazin facebook oldala iku magazin twitter oldala

 

 

   

 

    KULTIKUS

TITOK ELGONDOLKODTATÓ TÖRVÉNY

TÖKÉLETESSÉG

 

Egy szerzetes története

Egy szerzetes egész életében szigorú, vezeklő életet élt. Nagyon készült az Úrral való találkozásra. Életének végéhez ért és meghalt. Ott áll a mennyország ajtaja előtt és kopogtat. Kiszólnak: - Ki az? - József testvér vagyok. - Még nem kellett volna meghalnod, menj vissza és vezekelj tovább! A szerzetes ismét visszatért a földre és folytatta szigorú szerzetesi életét. Tíz év múlva ismét meghalt. Megint ott áll a mennyország ajtaja előtt és kopogtat. Kiszól a hang: - Ki az? - József testvér vagyok. - Még mindig korán jöttél, menj vissza és imádkozz tovább. A mi szerzetesünk ismét visszatért a földre és még komolyabban folytatta életét. Pár év múlva harmadszor is meghalt. Ismét ott áll a mennyország kapujában és kopogtat. - Ki az? - kérdezi bentről a hang. - Te vagy Uram! - válaszolta a szerzetes. És megnyílt az ajtó.

Francia történet

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Bruno Ferrero: Olykor elég egy napsugár

A fal

Egy kopár, sziklás sivatagban élt két remete. Találtak két barlangot, amelyek egymással szemben álltak. Évekig tartó imádkozás és hosszú önsanyargatás után az egyik remete úgy gondolta, hogy elérte a tökéletességet. A másik remete meglehetősen jámbor volt, jólelkű és megbocsátó. Megállt beszélgetni a ritkán arra járó zarándokokkal, vigaszt és menedéket nyújtott azoknak, akik eltévedtek és azoknak, akik valahonnan menekültek. - Ez mind az elmélkedésből és az imádkozásból elvett idő - gondolta az első remete, aki nehezményezte a másik mulasztását. Hogy látható módon megmutassa neki, mennyire távol áll még a tökéletességtől, elhatározta, hogy minden alkalommal, amikor a másik bűnt követ el, egy követ helyez a saját barlangja elé. Néhány hónappal később a barlang előtt tömör, szürke kövekből épült fal emelkedett. És ő bennmaradt befalazva.
Néha a hétköznapi megbántódásokból, a sértésekből, a csendből, a megoldatlan kérdésekből és a dacból falat építünk szívünk köré. A legfontosabb feladatunk az, hogy megakadályozzuk, hogy ne épüljenek föl ezek a falak. Főképpen pedig az, hogy ne legyünk kövek a többiek falában.

                ÉRTELMES VILÁG                    IKU MAGAZIN