eXTReMe Tracker
IKU  WORLD  MAGAZIN
      

 

  iku magazin facebook oldala iku magazin twitter oldala

 

 

   

 

    KULTIKUS

ABORTUSZ BÖLCSESSÉGEK BECSÜLET

BARÁTSÁG

 

Ha barátot szerzel, próba árán szerezd,...
Van barát, ki asztaltárs,
de nem áll helyt a szükség napján.
A hűséges barát erős menedék,
aki ilyenre akad, kincset talál!
Az igaz barátnak nincsen mása,
hűsége értékét nem lehet arannyal, ezüsttel mérni!
Aki féli Istent, jó barátnak is,
mert amilyen ő maga, olyan a barátja is. (Sír 6,7,10,14,15,17.)


A barát állandóan szeretetet tanúsít,
és szükség idején testvérnek bizonyul! (Péld 17,17.)


Nazianzi Sz. Gergely Szent Vazullal való barátságáról azt mondja: Úgy tetszett, hogy csak egy lélek volt bennünk, mely két testet éltetett.


Plátón szerint az ember lelkének egyik fele be van zárva egy másik emberbe, ezt kell megkeresnünk és lelkünknek ezt a felét tataljuk meg barátainkban, akik annyira megértenek, mintha nekünk és értünk születtek volna...


Carlyle: Egy jó barát árnyéka is boldoggá teszi az embert.


Edison: Az élettől kapott legszebb ajándék az volt, hogy akadt néhány barátom, akiket nem cseréltem volna fel Európa összes királyaival sem.


Perlaky: Két asszony az, akinek az életében sorsdöntő szerep jut: az anyja az egyik, és gyermekeinek anyja a másik. Az ember legjobb barátja: - egy jó hitves.


A barátok lelki ikrek.


Horatius lelke felének nevezte barátait.


Seneca: A barátság után hinni kell, a barátság elött ítélni.


Caecilius Balbus: Többet ér elpusztulni baráttal, mint az ellenséggel együtt élni.


Cicero: Se tűznek, se víznek nem vesszük inkább hasznát, mint a barátságnak.


Az igazi barát olyan, mintha második énünk volna.


A természet az erények segítőtársául rendelte a barátságot, nem pedig a vétkek csatlósának.


Cornelius Heposs: A barátságban többet ér az erkölcsök hasonlósága, mint a rokonság.


Lessing: Egy ismeretlen barát is barát.


A barátságos tekintet felvidítja a lelket,... (Péld 15,30.)


Van barát, aki kellemes a társalgásban,
és van olyan, ki szeret és testvérnél is regaszkodóbb. (Péld 18,24.)


Többet érnek sebek baráttól,
mint álnok csókok ellenségtől. (Péld 27,6.)


Sallustius: Ugyanazt akarni, ugyanazt nem akarni: elvégre ez az igazi barátság.


Montaigne: A barátság, amire gondolok, olyan egymásba illesztés, hogy elmosódnak még a varratok is, amivel összeöltötték.


A világ minden nagysága nem ér fel egy jó baráttal.


Ember barát nélkül olyan, mint a bal kar jobb nélkül.


Mondd meg, kivel társalogsz, s én megmondom, ki vagy.


Herder: Szerencsétlenségben ismerjük meg a barátot.


Hölderlin: Meggyógyítja sebes szívünket a barátság.


Pellico: Csak az erényes ember bír olyan tulajdonokkal, melyek érdemessé teszik a barátságra.


Sz. Gergely: Csak azokat számítom barátaim közé, akik vannak olyan bátrak, hogy hibáimra figyelmeztessenek.


Horváth I: Ne téged irigyeljenek, hanem érted a barátaidat.


Renard: Gyakori tévedés, hogy barátoknak véljük azokat, akik tegezik egymást.


Hunyd be a szemedet, és látni fogsz.


Hugo: ...a könyv hideg, de biztos barát.


Gogol: Nincs szentebb kötelék a bajtársi hűségnél...lélek és nem vér szerint rokonságot kötni csak az ember képes.


Kenko: Legjobb prédikátor a szív..., legjobb tanító az idő..., legjobb könyv az élet..., legjobb barát az Isten.              


Zénon: A barát másik énünk.


Arisztotelész: Az ember önmaga barátja.


Démokritosz: Egy ellenség is sok, ezer barát is kevés.


Prohászka: Aki hatvan éves koráig hat barátot szerzett, az elmondhatja, hogy életében sok jó barátja volt.


Marden: A legokosabb dolog az, hogyha az ember saját magát teszi meg legbizalmasabb barátjává, mert minden társaságot elveszíthetsz, csak egyet nem, önmagadat.


Goldsmith: Ha egy jó könyvet először elolvasok, az éppen olyan, mintha új barátot szereznék, s ha egy könyvet, amelyet ismerek, újra elolvasok, mintha régi baráttal újra találkoznám.


Damiron: A könyvek között is vannak hamis barátok, jó tehát, ha meg tudod különböztetni őket, hogy óvakodhass tőlük.


A barátság, szerelem olyanok, mint a hegedű-húr. Ha megereszkedik ez, még felvonhatod, de ha elszakad, hiába kötözöd össze, mindig hamis hangot fog adni.


Kung-cie: Háromféle barátság hasznos és háromféle barátság káros. Egyenes, őszinte és sokat tudó emberrel barátkozni hasznos; álszent, behízelgő, és pergő nyelvű emberrel barátkozni káros.


Seneca: Amicos secundae res parant, adversae probant. /A barátokat a kedvező dolgok szerzik, a kedvezőtlenek kipróbálják./


Cicero: Virtutum amicitiae adiutrix a natura dala est, non vitiorum comes. /A barátságot a természet az erények támaszának, nem a bűnök cinkosának szánta./


Finn közmondás: Hamis barát - igaz ellenség.


Horvát és szerb közmondás: Ne hagyj Istenem jó barát nélkül.


Olasz közmondás: Dove due amici s'inconfirano, Dio gli fa da terzo / o wentra per terzo/ /Hol két jó barát találkozik, Isten ott a harmadik /oda belép harmadiknak.


Német közmondás: Wen Gott lieb hat, dem gibt er einem guten Freund. /Akit az Isten szeret, annak jó barátot ad./


Wenn Gott hilft, so macht er dir auch deinen Feind zum Freunde. /Ha az Isten segít, akkor az ellenségedet is barátoddá teszi./


Magyar szólások és közmondások:

Jó barát drágább az aranynál.
Kinek Krisztus a barátja, könnyen üdvözül.
Mondd meg ki a barátod, megmondom ki vagy.
Madarat tolláról, embert barátjáról.
Nem igaz barát, aki csak annyiból az, hogy nem árt.
Nem mind barátod, aki rád mosolyog.
Ne vesd meg barátod kis fogyatkozásáért.
Új barátért el ne hagyd a régit.
Nehezebb a barátságot fenntartani, mint megkötni.
Borbarát van, de bajbarát nincs.

Addig a barátság, míg az zsíros konyha.
Hogyha nincsen pénzed, nincsenek barátaid.
A szegénynek kevés a jó barátja.
Becsüld a jó barátot, de jobban Istenedet.
Fehér holló, fekete hattyú - igaz barát.
Az igaz barátságnak csak a halál vet véget.
Egy Istened, de barátod több legyen.
Barátodért sem tagadd meg az igazat.
Barátod vize édesebb az ellenség mézénél.
Barátot szerencse hoz, szükség próbál.
Egy jó barát a szomorúságban felér százzal a vigasságban.
Jobb /néha/ egy jó barát, mint száz atyafi.


Latin közmondások:

Amicitia semper cara est. /A barátság mindig kedves dolog /
Verum amicum pecunia non parabitis. /Igaz barátot pénzzel nem fogtok kipróbálni./
Amicitia vera in calauitate noscitur. /Igaz barátságot a bajban ismerünk meg./
Eligas, quem diligas. /Válaszd meg, akit szeress./
Donec eria felix, multos numerabis amicos, Tempora si fuerint nubia, solus eris. /Amíg szerencsés vagy sok barátod lesz, de ha felhős lesz az idő fölötted, egyedül leszel./
Cum sancto sanctus eris, cum perverso perverteris. /A szenttel szent leszel, az erkölcstelennel erkölcstelenné válsz./
Habet vera amicitia nonnunquam objurgationem, ded adulationem nunqu. /Az igaz barátság olykor dorgál, de sohasem hízeleg./


Cicero: Verae amicitiae sempiternae aunt. /Az igazi barátságok örökké tartanak./


Eötvös: Leghívebb barátnak tekintjük tükrünket, s ő megteszi a kötelességét, ha valahányszor hozzá fordulunk, igazat mond.


Az emberek nagyobb része könnyebben tűri barátjának hibáit, mint azon jó tulajdonait, melyeket maga nélkülöz.


Szt. Ágoston: Inimicitise breves, amicitise sempiternae. /Rövid ellenségeskedések, örök barátságok./


Thacheray: Azoknak az embereknek, akik senkivel sem törődnek, az a sorsuk, hogy nekik sem legyen egy barátjuk sem.


Thucholsky: A barátság olyasféle, mint a haza.


Kempis: Énrajtam, mint szegletkövön kell állnia a baráti szeretetnek, énérettem kell szeretned, aki neked jónak és kedvesnek látszik e világon.


Nálam nélkül mit sem ér és nem állandó a barátság, nem is igazi, nem is tiszta az a szeretet, melyet nem én kötök. /Isten nélküli barátságról van szó./


Petronius: Szükségben mutatkozik meg az igazi barát.


Gregorius: Készségesen fogadom, ha bárki fedd, csiszol. Csak azt tartom jó barátomnak, akinek nyelve rásegít arra, hogy kiirtsam lelkemből a foltokat, mielőtt a szigorú Bíró megjelenik.


A rossz társak magukkal visznek nem csak moziba, tánclokálba, de ami veszedelmesebb, saját lelkük sötét tájaira is.

Így jutnak életek a börtönajtóig, vagy végződnek az útszélen.


Pákozdi: A barátság, ha igazi, azért olyan nehezen kimondható titok, mert több mint emberi. Akinek barátja van, az szótlanul, de majdnem plasztikusan megérzi: Istene van...


Márpedig nem találhatunk igazabb meghatározást a barátságról, mint az evangéliumit: "Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, aki életét adja barátaiért.


Éppen ezért a barátság Istennek páratlan ajándéka, más szóval kegyelem. A barátság nem szerelem, nem is szentség, mégis bizonyos fokig felbonthatatlan. Szétszakadásáért, elhidegüléséért felelősséget érzünk, pedig nem mi alkottuk, hanem kaptuk. Ahol a barátság megszűnik, ott az élet lesz sivárabb, hidegebb, magányosabb.


G.Courtois: Ha önmagadat keresed megtalálod ugyan, de semmi lesz az, amit találsz. Ha engem keresel, megtalálsz, és akkor a Végtelenséget találod meg. Add hát nekem mindazt, amid van. Add nekem az értelmedet, hogy eltöltsem az én gondolataimmal. Add nekem a szívedet, hogy átjárja ez én szeretetem... A te barátod vagyok...


Cato: Társat hogyha keresel vagy igaz hűségű barátot, úgy sose rang légyen, de a jellem előtted a mérték.


Grecián: Az ész vizsgálja és a változó sors tegye próbára barátainkat, s ne csak a vonzalom adja meg rangjukat, hanem az értelem is. / Az életbölcsesség k.111./


A legpusztább sivatag a barátok nélküli élet: a barátság megsokszorozza a jót, és elosztja a rosszat, az egyetlen orvosság a sors mostohasága ellen és a fuldokló élet levegőhöz jutása. /Az életbölcsesség k.113./


Jobb, ha barátainkkal áltatjuk magunkat, mint ha becsapjuk barátainkat. /Maximák, 847./

                ÉRTELMES VILÁG                    IKU MAGAZIN