eXTReMe Tracker
IKU  WORLD  MAGAZIN
      

 

  iku magazin facebook oldala iku magazin twitter oldala

 

 

   

 

    KULTIKUS

BARÁTSÁG BÖLCSESSÉGEK BÉKE

BECSÜLET

 

Többet ér a jó név nagy gazdagságnál, s a kedvesség ezüstnél és aranynál. (Péld 22,1)


Minden vesztegető ajándék és igaztalan dolog elenyészik, de a becsületesség örökké megáll. (Sír 40,12)


Montesquieu: A becsületesség legfontosabb jótállója a vallás, ezért olyan embertől akiben istenfélelem él, sohasem kell tartanunk.


Irk A.: A becsület a földi javak között a legértékesebb, értéke felér az ember életének értékével, mert becsület nélkül az élet nem emberhez méltó élet.


Kner I.: Elveszett becsületükön legtöbben azt siratják, hogy olyan olcsón adták.


Tacitus: Inkább tisztes halált, mint gyalázatos életet.


Phikülidész: Sok kínt kell tűrnöd, ha a tisztességre törekszel.


La Bryére: Két módja van annak, hogy magasabb méltóságokba kerüljünk, az, amit egyenes útnak, vagy kitaposott útnak nevezünk, és a kerülő út, vagy görbe út. Emez a rövidebb.


Eötvös: Túlzás nélkül mondhatom, hogy a mesterembert, vagy napszámost, nem becsülöm kevésbé, mint bármely herceget, de ez még nem nagyon sok.


Konfuciusz: Érjétek el, hogy a becsületesség jobban kifizetődjék, mint a lopás, és akkor nem lesz lopás.


Juhász Gyula: Minden méltóságtól megfoszthatnak, de emberi méltóságomtól nem.


Széchenyi: Az öröm több, mint a pénz, a becsület pedig százszorta több. Minden becsületes szívnek legszentebb a hon.


Capek: Ha a becsületért, igazságért, szabadságért nem fizetnek élettel, nem lenne olyan roppant, olyan felbecsülhetetlen értékünk.


Irzykowski: A becsületesség olyan erény, ami az embernek sokba kerül.


Gárdonyi: Inkább becsüljenek kevesebbre, és érjek többet.


Rochefoucauld: A nevetségesség jobban becstelenít, mint a becstelenség.


Horváth: A küldetés felemel, a küldözgetés megaláz.


Radnóti: Éld e rossz világot, és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen.


Publius Syrus: Puras Deus, non plenas, aspicit manus. (A tiszta és a teli kezeket nézi az Isten.)


Cicero: Tanta vis probitatis est, út em in hoste etiam diligimis. (Akkora ereje van a becsületességnek, hogy még az ellenségben is szeretjük.)


Publius Syrius: Fidem qui perdit, nin potest ultra perdere. (Becsületét aki elvesztette, nincs több veszteni valója.)


Recta linea est brevissima ! Recta vita tutissima! (Az egyenes út a legrövidebb, a becsületes élet a legbiztosabb.)


Fructus honoris: onus ! (A tisztesség gyümölcse teher.)
Más változat: Fructus oneris honos. (Teher gyümölcse: tisztesség.)


Magyar közmondások és szólások:
Jobb becsülettel szegényen élni, mint rossz úton meggazdagodni.
A becsület a keresőt kerüli, a kerülő keresi. (=A szerény embert becsülik meg, nem pedig azt, aki hajhássza az elismerést.)
Az elveszett becsületet nehezebb visszaszerezni, mint az elveszett vagyont.
Legtovább tart a becsület. (=A vagyonhoz és dicsőséghez képest a becsület nem mulandó érték.)
Mindig ott jó lakni, ahol becsülete van az embernek.
Nem sok becsületet nyer az ember az asszony megverésével.
Becsületboltot nem lehet nyitni.
Inkább vesszen életed, hogy sem becsületed.


 

                ÉRTELMES VILÁG                    IKU MAGAZIN