eXTReMe Tracker
IKU  WORLD  MAGAZIN
      

 

  iku magazin facebook oldala iku magazin twitter oldala

 

 

   

 

    KULTIKUS

ALAMIZSNA ELGONDOLKODTATÓ ANGYAL

ALÁZAT

 

Ignáci szikrák

1. Bizonyos légy a felől, hogy Isten mindig kész bőkezűségre, csak mibennünk mélységes alázatosságot találjon.
2. Mint a mécs olajjal van teli, úgy kell alázatossággal telve lenni annak, aki a tökéletességet szereti. Alázatosság töltse be belsőnket, az ragyogjon külsőnkön, az nyilvánuljon meg minden cselekedetünkben.
3. A hiúság és üres dicsvágy hibája tudatlanságból és vak önszeretetből származik.
4. Hogy Isten előtt bölcs légy, kívánd, hogy bolondnak tartsanak.
5. Jobb erőszakos halállal meghalni, mint a hiúságnak élni.
6. Ha Istennek valamilyen kegyelmét veszed észre magadban, gondold meg, hogy drágakő vagy arany az, melyet Isten, a jóságos aranyműves, kegyelmesen oly fába foglalt, mely rég megérdemelte a tűzet.
7. Aki a magasba akar repülni, annak nagyon mélyre kell leszállnia.
8. Kívánd, hogy mindenki megismerjen kívülről és belülről.
9. Ha az ördög bennünket hamis, vagyis túlságos és hibás alázatosságra iparkodik vezetni, oly módon kell eljárnunk, hogy ne jöjjünk zavarba és hogy az ámító maga legyen rászedve, a Szentírás ama szavai szerint : Vigyázz, nehogy félrevezetve oly alázatos légy, hogy megalázódva dőreségbe essél. (Sir, fia 13. 10.)
10. A gyanúsító, piszkolódó és sértő szavak nem okoznak többé fájdalmat, hanem inkább örömet, ha rájuk vágyódunk. De ha mi erőnek erejével tiszteletben akarunk állani és az emberek részéről dicsőségre vágyunk; sem az Isten szolgálatában meg nem gyökerezhetünk, sem a méltatlanság szenvedésekor el nem leszünk seb nélkül.
11. Ha e türelem nem volna meg bennünk, több okunk volna saját magunk kényességén és gyöngeségén és önmegtagadásunk hiányán panaszkodnunk, valamint azon, hogy nem haltunk még meg eléggé a világnak, mintsem a mi üldözőinken.
12. Óh Istenem! Óh végtelen Jó! Hogyan tűrsz meg engem, utálatos bűnöst!

                ÉRTELMES VILÁG                    IKU MAGAZIN